Film Noir, bilimkurgu, aşk, komedi, fantastik, korku gibi bir film türüdür.

Diğer türler gibi film noir’ de kültürel bir gereksinim sonucu ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda diğer türleri de (melodram, gangster) içinde barındırarak geliştirilmiş ve bir tür olarak kabul edilmiştir. 1940’ların kara kurgusunun bir eseri olan bu tür, aynı zamanda kara film olarak da geçmektedir. 

Yabani dizisinde çekim hatası tepki çekti Yabani dizisinde çekim hatası tepki çekti

Sadece siyah-beyaz filmlere mi Film Noir denir: 1940’lı yıllarda genellikle siyah- beyaz olarak görsekte renkli örnekleri de vardır. Günümüzde bu tür, unutulmamış ve hâlâ örnekleri -mulholland çıkmazı- verilmektedir. Bu türün en belirgin özelliğinden biri ise ahlâk dışı bir evrendeki polis ve özel dedektifleri konu edinmesidir. Bir diğeri ise yine konu üzerinden anlatılan, şantaj, rüşvet, ahlak dışılık, kazık atma ve cinayetlerdir, bunların yanı sıra kadınlar da baştan çıkartan veya sorunlu, kötü ve tehlikeli karakterler olarak çizilir. Kamera açıları alışılmışın dışında, sıra dışıdır, mizansen de ise karanlık, gölgeli ve kasvetli bir hava yaratılır. 

Film Noir’ in ortaya çıkışı: Alman dışavurumculuğundan etkilenmiştir. Buna örnek verilecek olursa; güçlü kontrastlar, stlizasyon, gölgeler ile ışıklar arasındaki zıtlıklar, belirgin gölgeler ve aşırı derecede resimleştirilmiş sahneleri gösterebiliriz. Karakterlerin ise garip, endişe verici ve tehdit eden görünümleri vardır; uyurgezerler, robotlar, deli psikiyatrlar olarak sıralanabilir. Film noir gibi popüler Hollywood türlerinin, montaj sekanslarında empresyonist/izlenimci etkiler kendisini göstermiştir.
Farklı bir bakış açısı: 1944- 46’larda ise James M. Cain’ in yazılarının (çifte tazminat, postacı kapıyı iki kez çalar) filme alınması ile film noir farklı bir bakış açısı kazanmıştır fakat dönemin izleyici kitlesi için yeterli olan ideolojik yüceltme sağlanamamış ve yeteri kadar rağbet görmemiştir. Bu yeni deneyiminde James M. Cain, hikayelerinde cinayet, sadakatsizlik ve ahlaki yozlaşmanın baskıları altında dağılan, alt- orta sınıf ailelerin öykülerini anlatmıştır.

Film Noir’ in gelişimi ve etkisi güçlü olduğundan, günümüze kadar sürdürülmüş ve ismi unutulmamıştır. 1950’lerde renkli filmlerin çıkmasıyla türün sonunun geldiği düşünülse de renkli filmlerde mizansendeki kasvet ve diğer unsurlar sağlanmıştır. Günümüzde bu türden çok fazla film verilmese de etkileri hâlâ görülmekte ve devam etmektedir.